ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166 คุณพิชชาอร เลขานุการสาขาวิชาฯ
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา โทรศัพท์ 0-2201-2192
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิดา เลขานุการสาขาวิชาฯ โทร 0-2201-1451
 
ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ...
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2167 คุณจิตตรัตน์
 
สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/fPmrsAU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2192
 
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.acmrrama.com/Cos_G...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.30-15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตตรัตน์ โทรศัพท์ 0-2201-2167
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิชชาอร โทรศัพท์ 0-2201-2166
 
โดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงปิยา แช่มสายทอง ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำมารดาตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที...
 
Save the Date : 14-16 Nov 2024 โดยความร่วมมือของ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, The Chine...
 
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ : พยาธิกำเนิดและบริบททางคลินิก
โดย รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข บรรณาธิการ สามารถสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางช่องทาง ookbee chulabook meb...