แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชา

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช