ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
โดยมีพิธีรับมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166 คุณพิชชาอร เลขานุการสาขาวิชาฯ
 
จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ร่วมกับ สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เมื่อวันที่ 0...
 
โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 256...
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิชชาอร โทรศัพท์ 0-2201-2166
 
โดย อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงปิยา แช่มสายทอง ประสบผลสำเร็จจากการศึกษาภาวะเลือดออกในถุงน้ำคร่ำมารดาตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที...
 
Save the Date : 14-16 Nov 2024 โดยความร่วมมือของ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, The Chine...
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิชชาอร โทรศัพท์ 0-2201-2166 
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก...
 
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ นครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม โดยมีอาจารย์และคณะแพทย์จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เข...