ผลงานนวัตกรรม

ประเภทลิขสิทธิ์

ลำดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์หลัก ประเภท วันที่ออกสิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร
1. ชุดคลุมหน้าท้องเพื่อการ่ผ่าตัดคลอดและชุดรองซับเก็บน้ำคร่ำและเลือดทางปากช่องคลอดระหว่างการผ่าตัดคลอด ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 11 ม.ค. 2544   139
2. หุ่นจำลองฝึกผ่าตัดผ่านกล้องด้วยตนเอง ผศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล อนุสิทธิบัตร 30 พ.ย. 2550   3880
3. อุปกรณ์รัดตรึงปกพลาสติกกับสันหนังสือ ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 26 มี.ค. 2553   5297
4. อุปกรณ์รีดที่บรรจุของเหลว ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 6 ส.ค. 2553   5564
5. แท่นเหยียบน้ำยาสำหรับล้างมือ ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 21 ม.ค. 2554   5917
6. อุปกรณ์ยึดกระถางกับผนัง ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 22 เม.ย. 2554   6163
7. อุปกรณ์ยึดกระถางกับผนัง (แบบแท่ง) ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 12 พ.ค. 2554   6212
8. อุปกรณ์ยึดกระถางกับผนัง (แบบอลูมิเนียม) ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร 9 ส.ค. 2554   6464
9. อุปกรณ์สำหรับดูดปล่อยน้ำอสุจิ ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ อนุสิทธิบัตร 11 พ.ค. 2555   7149
10. มีดหั่นเนื้อในการทำการผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิดขับเคลื่อนใบมีดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าติดเครื่องกล ผศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล อนุสิทธิบัตร 15 มี.ค. 2556   7929

ประเภทอนุสิทธิ์บัตร

ลำดับ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์หลัก ประเภท วันที่ออกหนังสือ ทะเบียนข้อมูล
1. ระบบเพิ่มแพทย์เจ้าของไข้ ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ วรรณกรรม 21 ต.ค 2552 ว1.3194
2. ระบบค้นหารหัสโรคมะเร็ง ICD-O ตามตำแหน่ง
ของการเกิดโรคมะเร็ง (ICD-O by Site)
ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ วรรณกรรม 21 ต.ค 2552 ว1.3195
3. ระบบค้นหารหัส ICD-O ตามตัวอักษร
(ICD-O by Alphabets)
ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ วรรณกรรม 21 ต.ค 2552 ว1.3196
4. ระบบตรวจสอบรายชื่อและความซ้ำซ้อนของข้อมูลผู้ป่วย (Patient HN check) ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ วรรณกรรม 21 ต.ค 2552 ว1.3197
5. ระบบรายงานสถิติผู้ป่วยโรงมะเร็งออนไลน์ ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ วรรณกรรม 25 ต.ค 2552 ว1.3198
6. ระบบการเปลี่ยนรหัส ICD-O ให้เป็น ICD-10 อัตโนมัติ ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ วรรณกรรม 25 ต.ค 2552 ว1.3199