วีดิทัศน์การเรียนการสอน
กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
 
Save the Date : 14-16 Nov 2024 โดยความร่วมมือของ Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, The Chine...
 
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ : พยาธิกำเนิดและบริบททางคลินิก
โดย รศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข บรรณาธิการ สามารถสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางช่องทาง ookbee chulabook meb...
 
สมาคมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเ...
 
ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดย ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี และ ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร ณ ห้องประช...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ. พญ.ชื่นกมล ชรากร หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชา...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดย...
 
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงาน...
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
โดย อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม อ. พญ.วรลักษณ์ มรดกเกษม ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.  
 
โดย รศ. พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
โดย อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกําจรชัย อ. นพ.วรัญญู เลิศรัตน์ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
 
ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. โดย อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ อ. นพ.ภูมิพร กตัญญูวงศ์ รศ. น...
 
ยาคุมไม่ได้มีดีแค่คุมกำเนิด
     ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิง เพราะตัวยาคุมจะบรรจุฮอร์โมนเพศห...
 
ดูรายชื่อแพทย์ลงตรวจได้ที่นี่ https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1737
 
🔗 https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1702 ที่มา : รามาแชนแนล Rama Channel
 
PMS
🔗 https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1458
  Link ที่น่าสนใจ