Intranet
Knowledge management
 
ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25...
 
ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการศึกษา 2566
 
อาการวัยทอง

หากคุณกำลังเริ่มมีปัญหาเหล่านี้ ควรติดต่อพบแพทย์ ประจำเดือนมาไม่ปกติ, ร้อนวูบวาบ, อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย, นอนไม่หลับ, ช่องค...

 

ในผู้หญิงบางรายต้องประสบกับปัญหาช่องคลอดมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ขณะที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่ากลิ่นเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไร...

 

ประจำเดือน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพในการเจริญพันธุ์ของสาว ๆ การจดบันทึกเป็นประจำ จึงช่วยเป็นการช่วยตรวจสอบและสัง...

 

ปัญหาสุดปวดใจของเหล่าคู่รักที่อยากมีลูก มีลูกสักคนยากจัง ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ไม่มี ต้องลองหันกลับมาดูสังเ...

 
โดยมี ศ. พญ.มณี รัตนไชยานนท์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะทำงานทีมบริหาร อาจาร...
 
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช อาคารหลัก ชั้น 2 
 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน WFME ในวันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูติน...
 
อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ลานถนนบริเวณหน้าหอพักแพทย์ ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 25...
  Link ที่น่าสนใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com