ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Mind : what we have and what we (RAMA) aim for ?