ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
 

S4HANA Work SHOP (งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์) 12/11/2564

 

ฝ่ายการพัสดุ  ประชุม “Purchasing Lead-Time Improvement” ติดตามและสรุปการทำงานด้านการพัฒนาปรับปร...

 

บริจาคพัสดุให้โรงเรียนนานวน จ.อุบลราชธานี

 

บริจาคพัสดุ ให้ โรงเรียนวัดกำพร้า (โครงการ CSR ครั้งที่ 568)

 

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 680 บริจาคพัสดุ จำนวน 6 รายก...

 

บริจาค เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง

...
 

บริจาคพัสดุ จำนวน 66 รายการ ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รั...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับโรงเรียนน้ำหนาววิทยาค...