ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
INVENTORY INFORMATIONS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพัสดุ ผ่านการต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 และร่วมช่วยคลังพัสดุ CNMI ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การอนุมัติ และ การสร้างใบเบิกวัสดุโปรแกรม ...

INVENTORY ACTIVITIES
กิจกรรมทั่วไป

พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ขาย Vendor best of the year 2020

งานบริหารพัสดุ  ฝ่ายการพัสดุ  จัดงานมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020 ให้กับผู้ขายดีเด่น ประจำปี...

บริจาคยูนิตทำฟัน จำนวน 5 ชุด ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราขาวดี

บริจาครถตู้พยาบาล จำนวน 2 รายการ ให้กับแผนกช่างยานยนต์