ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
 

เพื่อติดตั้งภายในอาคารหอพักต่างๆ ในสถาบันราชสุดา (ศาลายา)

 

ฝ่ายการพัสดุ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน  ส่งหลอดหมึกของเครื่อง XEROX ที่ใช้แล้วคืนให้บริษัทริโก้ไปกำจัดทิ้ง...

 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างว...

 

รางวัลด้านการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ นำโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 25 รายการ ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

บริจาค รถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดไทร อำเภอเดิมบางนางบวช

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 314 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านสระแก้ว

 

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแห่งใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5...

 

เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  พิจารณาและกำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

 

ฝ่ายการพัสดุ  จัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารรามาธิบดี โยธี ฯ ต่อผู้สังเกตการณ์ของกรมบัญชีกล...

 

การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล...