ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

24 กันยายน 2565 ชุมชน สภาองค์กรชุมชนเขตราชเทวี ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเ...

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื...

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ป้องกันสมองเสื่อมทำไง?"

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  ชมรมผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอรามาธิบดี และผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงราม...

 

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ฝ่ายการ...

 

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส...

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานการพยาบาลอายุร...

 

       วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์กีฬารามาธิบดี และสถานสงเ...

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดี...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543