เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.งานสร้างสร้างเสริมสุขภา...

 

ร่วมรับฟังความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัด covid-19 และการดูแลตนเองเมื่อเป...

 

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช คณะแพ...

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "ลดตระหนก เพิ่มตระหนัก ภัยในฝนฤดูฝน" โดยละทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้...

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น...

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาปริญญา...

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีได้รับเกียรติจากประธานสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท และคณะ...

 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สวนเ...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไ...

 

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม "เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์" วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.0...