ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนัก โดย ดร.รุ่งอรุณ เ...

 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดอบรม Health Coaching for Happy Healthy Ramathibodi ร...

 

กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) 4 มีนาคม 2564

 

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดอบรม Health Coaching for Happy Healthy Ramathibo...

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (world obesity day) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม วันมะเร็งโลก สำหรับบุคลากร และประชาชนทั่วไป...

 

กิจกรรมอบรมจับอบรมโค้ชชิ่งการลดน้ำหนักแก่หัวหน้าทีมบุคลากรงานคลัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 

กิจกรรมอบรมตัวแทน ผู้เข้าร่วมแข่งขันลดน้ำหนักประเภททีมและประเภทหน่วยงาน วันที่ 29 มกราคม 2564

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงก...

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวั...

 

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมมอบขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ลดน้ำหนักได้ถึงเป้าห...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543