มอบชุด PPE 100 ชุด  ชุดกาวน์ฟ้า 300 ชุด และด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ชุมชนคลองเตย ณ มูลนิธิดว...

 

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคล และหน่วยงานต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับองค์กร เนื่องในงานมหกรรมคุณภาพ ครั...

 

ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดมะกอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม การถ่าย...

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา เพื่อเป็นศูนย์พักค...

 

ประชุมวางแผนการรับผู้ป่วย และได้ลงตรวจเยี่ยมการเร่งจัดเตรียมสถานที่อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้...

 

จัดตั้ง Community Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของชุมชนโดยรอบคณะฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ...

 

ขอเชิญบุคลากร ร่วมกิจกรรมสะสมแต้มสุขภาพ Happy Healthy Ramathibodi : Healthy Organization

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน...

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบขนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการพยาบาลโร...

 

วันที่ 21 เมษายน 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ นางสาวพิมพ์พร ทวยทา พยาบาลวิชา...

 

กิจกรรมมอบรางวัลแข่งขันลดน้ำหนักประเภททีมและหน่วยงาน โครงการ Happy Healthy RAMA วันที่ 7 เมษายน 2564...