เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดี...

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 งานสร้่างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การเลือกรับประ...

 

     เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ...

 

ขอเชิญสมาชิกชมรมรามาอาวุโสร่วมกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญาหัวข้อเรื่อง การป้องกันโรคสมองเสื่อม

...

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "ลดตระหนก เพิ่มตระหนัก ภัยในฝนฤดูฝน" โดยละทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2565

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ผักสวนครัวปลูกง่าย เบาหวานกินได้สบายใจ"

เรียนรู้การป...

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชม live Facebook ในหัวข้อเรื่อง "พาแม่ไปกินอะไรดี"

...
 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม...

 

เมื่อวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น...

 

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.เพชร  รอดอารีย์ ประธานหลักสูตรอบรมผู้นำ...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม LIVE “ชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล และลดไขมันในเลือด ด้วยเมนูผัก”...

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) จำนวน 8 คน...

 

        เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับนักศึกษาพยาบาลปร...