เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดงานวันงด...

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้เกษียณอายุงานจากช...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หน่วยฝึกปฏิบัติการช่วยชีว...

 

วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 2566 ) รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้มอบหนังสือนิทาน "...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ และ สุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 

กิจกรรมวาเลนไทน์เดย์ เมื่อวันที 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 

กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day)วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ณ สวนเฉลิมพระเ...

 

กิจกรรมดีๆ "กิจกรรม 60 นาทีเพื่อสุขภาพดี" ทุกวันพุธ เวลา 15:30 - 16:30 น. เริ่มต้นวันพุธที่...