"ตลาดนัดสุขภาพ"

กลับมาอีกครั้งกับ "ตลาดนัดสุขภาพ" จำหน่าย พืชผัก ผลไม้ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาชาวบ้านส่งตรงสุขภาพดี จากฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

ทุกวันพุธ เวลา 07:00-13:00 น. บริเวณด้านหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

เริ่ม 1 พ.ย. 66 นี้