ข่าวสารน่ารู้/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
NEWS  

You are here

 

พิธีปิดศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ...

 

จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เยี่ยมติดตามสมาชิกในชุมชนที่เคยเป็นผู้ป่วย...

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก กิจกรรมตตอบแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564 พร้อมรับของรางวัลมากมาย

 

ลงพื้นที่ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 และชุมชนแดงบุหงา มอบถุงห่วงใยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนในชุมชนให้ผ่านพ...

 

ประชุุมหารือวางแนวทางดำเนินงานโรงเรียนปลอดภัยต้านภัยโควิด-19

 

ลงพื้นที่ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้า...

 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น...

 

การฝึกอบรม "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโควิด-19" เพื่อเพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ผู...

 

การประชุมระดมสมอง "Heart Hand Head เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด-19" ในโครงการศึกษาผลกระทบและกลไก...

 

มอบชุด PPE 100 ชุด  ชุดกาวน์ฟ้า 300 ชุด และด้วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ชุมชนคลองเตย ณ มูลนิธิดว...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543