ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรม เครือข่าย มิตรภาพบำบัด รามาธิบดี"