ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจ...

 

24 กันยายน 2565 ชุมชน สภาองค์กรชุมชนเขตราชเทวี ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ศูนย์สุขภาพชุมชนซอยสวนเ...

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื...

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ป้องกันสมองเสื่อมทำไง?"

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  ชมรมผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอรามาธิบดี และผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงราม...

 

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ฝ่ายการ...

 

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมรามาธิบดีอาวุโส...

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานการพยาบาลอายุร...

 

       วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์กีฬารามาธิบดี และสถานสงเ...

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย...