รามาฯ ร่วมใจ ชวนเล่น TikTok

"

รามาฯ ร่วมใจ ชวนเล่น TikTok 

"

     

*ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม *ออกแบบท่าออกกำลังกาย* ผ่านTikTok ในหัวข้อ *“รามาฯ ร่วมใจชวนเล่นTikTok”* โดยใช้ *“เพลงรามาฯ ร่วมใจ”* ชิงของรางวัลสุด exclusive ติดตามรายละเอียดได้ใน QR code