ขอเชิญสมาชิกชมรมรามาอาวุโสร่วมกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญาหัวข้อเรื่อง การป้องกันโรคสมองเสื่อม