กิจกรรมรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก World Tabacco Day"