โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 โดยมี ผศ. นพ.อัจฉริย สาโรวาท รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง Medication error โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี