You are here

ขอชื่นชมเป็นอย่างมาก กับผู้ช่วยอาจารย์ ฉันทชนก วันดี อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ขอชื่นชมเป็นอย่างมาก กับผู้ช่วยอาจารย์ ฉันทชนก วันดี อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ขอชื่นชมเป็นอย่างมาก กับผู้ช่วยอาจารย์ ฉันทชนก วันดี อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขอชื่นชมเป็นอย่างมาก กับผู้ช่วยอาจารย์ ฉันทชนก วันดี อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 

ขอชื่นชมเป็นอย่างมาก กับผู้ช่วยอาจารย์ ฉันทชนก วันดี อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกทราย ถนนหน้าหมู่บ้าน Golden Neo ไทรน้อย นนทบุรี ขณะนั้นอาจารย์ฉันทชนกขับรถผ่านมา พบเหตุการณ์ดังกล่าว และยังไม่มีรถพยาบาล มีเพียงเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย นอนอยู่ใต้รถบรรทุก จึงตัดสินใจจอดรถ เข้าแสดงตน พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซึ่งมีเพียงอุปกรณ์พื้นฐานเท่านั้น อาจารย์ฉันท์ชนกจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิทำการประคองศีรษะและลำคอให้อยู่แนวตรง และประเมินร่างกายทันที พบว่าไหล่ซ้ายหลุด ทรวงอกด้านซ้ายไม่ขยับ น่าจะมีภาวะ Tension Pneumothorax และ O2 Sat 92% จึงได้ให้ออกซิเจนแบบหน้ากาก และใส่ Hard collar ขณะรอรถพยาบาลฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาลต่อไป นับว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจและน่าชื่นชม ที่อาจารย์ฉันท์ชนก ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และจบปริญญาโทด้านการพยาบาลฉุกเฉิน จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย แสดงถึงจิตวิญญาณของพยาบาลฉุกเฉินที่พร้อมทุกเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัย ถือเป็นเรื่องดีดี ที่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน Golden Neo และ มูลนิธิร่วมกตัญญูไทรน้อย