กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ในโครงการ “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี....ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”