ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า

ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า
ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่าธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า
 
       ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า แสดงธรรมโดย พระครูสถิตศีลวัฒน์ พระอาจารย์สุชีพ สุธัมโม จากวัดบุปผารามวรวิหาร โดยมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ ประธานชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี เป็นประธานถวายปัจจัยและทอดผ้าป่า       

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1