การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)

การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)
การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)
การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)การประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบคบวงจร” (Senior Complex)
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุครบวงจร” (Senior Complex) โดยเป็นการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในประเด็นจัดพิธีจัดวางศิลาฤกษ์ การเร่งรัดก่อสร้างโครงการฯ และการปรับถมดินในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบแนวทางเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการและการวางศิลาฤกษ์ ในปี 2566 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล