กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site) โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site) โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site) โครงการต้นกล้ารามาธิบดีกิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site) โครงการต้นกล้ารามาธิบดีกิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site) โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

งานบริหารการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site) โครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดยมี รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ภายในงานมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยสาขาต่าง ๆ และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยมีนักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยาย 2C2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารเรียน 2) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์