เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

เพิ่มเพื่อน LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

 
ทำไมตรวจโควิด-19 หลายครั้งกว่าจะเจอ

ตรวจหาเชื้อเร็วเกินไป เพราะเชื้อใช้ระยะเวลาฟักตัวในร่างกาย 2-14 วัน

 
ใครที่ต้องตรวจโควิด-19 เร็วที่สุด?

ผู้ที่พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยโควิด-19 ไอ จามรด โดยไม่มีการป้องกัน

 
นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมต้องใส่แมสก์

เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อลดการรับเชื้อทางจมูกและปาก

 
โรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียหรือไข้ป่า เกิดจากยุงก้นปล่องตัวเมียที่มีเชื้อพลาสโมเดียมกัด เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะไปฟักตัวที่ตับ

 
ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

 
ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาการข้างเคียง และการแพ้วัคซีนโควิด-19

ถาม อาการข้างเคียงจากวัคซีนคืออะไร

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

อย่าออกจากบ้าน งดไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน และอย่าให้ใครมาเยี่ยม ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ...

 
วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อรุนแรงและการเสียชีวิต

 
หมอนรองกระดูกเคลื่อน อันตรายที่ควรระวัง

เมื่อหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพหรือได้รับอุบัติเหตุ เปลือกหุ้มจะฉีกขาด หมอนรองกระดูกส่วนในจะปลิ้นออกมา อาจอักเสบหรือกดทับเส้นประสาทได้

 
วัณโรคปอด รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคปอดเป็นโรคติดต่อทางการหายใจ

 
เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายได้หรือไม่?

สามารถออกกำลังกายเบา ๆ ได้

 
โรคหัวใจแต่ละชนิด อาการเป็นอย่างไร?

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด หรือโรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ