ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก" ในวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559