เปิดรับสมัครแล้ววันนี้......++อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี++