เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (TCTR) วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก ( Thai Clinical Trial Registration )   พร้อมทดลองการลงทะเบียน TCTR   ในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง 318 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี    ​รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน