You are here

ชมรมนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี สร้างสังคมปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 สาขา มาร่วมประกวด Infographic ในหัวข้อ “พิษของบุหรี่ไฟฟ้า”


 

ในวันที่ 31 พ.ค. 66 เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก"

ชมรมนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี สร้างสังคมปลอดบุหรี่
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 4 สาขา มาร่วมประกวด Infographic ในหัวข้อ “พิษของบุหรี่ไฟฟ้า”

ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 2,000 บาท

เกณฑ์การประกวด
• ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 66 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 18:00 น. เท่านั้น
ขนาดผลงานที่ส่งเข้าประกวด
• ขนาด 21 * 29.7 cm (A4 แนวตั้ง)
เกณฑ์การตัดสิน
• ตัดสินจากยอดไลก์สูงสุด โดยนับยอดไลก์ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พ.ค. 66 เวลา 18:00 น. ทางเพจ Facebook : Mahidol NR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• 0629549824 (พี่ปลา)
• 0827387810 (หยก)

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfOzYX7NRz.../viewform

#RSON #SMOKEFREE