ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม ในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ประจำปี 2566

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอัจฉรา เทียนทอง โทร. 02-201-2016