ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ และพยาบาล (Teaching Assistant) (เดือนเมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)

มาร่วมกันสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ และพยาบาล (Teaching Assistant)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือก

ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ติอต่อคุณรวิภา กวีธีระวัฒน์ โทร. 02-201-2019