วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 - World No Tobacco Day 2024

 
 
 
 

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 - World No Tobacco Day 2024

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ร่วมใจติดเข็มกลัด เชิงสัญลักษณ์ เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

เพื่อปกป้องตัวท่านเองและคนรอบข้าง จากพิษภัยของบุหรี่

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ...เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

ขอร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง เพื่อสุขภาพกาย ใจ และสังคม

RSON #SMOKEFREE

“เยาวชนรุ่นใหม่..เติบโตอย่างสดใส...รวมใจ...ต้านภัยบุหรี่”

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #วันงดสูบบุหรี่โลก

#WorldNoToBaccoDay #WeNeedFoodNotTobacco