เตรียมพบกับ รายการ “สถานีพยาบาล - EP.1 Kid Safety!! เรียนรู้ ช่วยเหลือ เมื่อเด็กจมน้ำ”

 

เตรียมพบกับ รายการ “สถานีพยาบาล - EP.1 Kid Safety!! .. เรียนรู้ .. ช่วยเหลือ .. เมื่อเด็กจมน้ำ”

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณา ครองแถว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจนา น้อยแนม รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 12.30-13.00 น.

#RSON Facebook Live สด!! รายการใหม่ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ ร่วมถาม-ตอบ Q&A กันได้สด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

มาร่วม พูดคุย ให้ความรู้ และตอบปัญหาสุขภาพ
พร้อมทั้งคำแนะนำการดูแลตนเอง ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

พบกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง แล้วมาพบกันนะคะทุกคน

สามารถรับชมได้ที่ Facebook Live : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi

#รายการสด #Facebook #Live #EP1

#สถานีพยาบาล #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture