กิจกรรม “เสริมสร้างความสุขเพื่อน้อง”

 

กิจกรรม “เสริมสร้างความสุขเพื่อน้อง”

ประธานและทีมคณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการศิษย์เก่าหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 3
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความสุขเพื่อน้อง

เพื่อช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านยุบพริก ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเป็นกำลังทรัพย์สนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ บัญชี SCB : 254-2238-29-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน

 1. พว. กฤตติกา สายโส
  Line ID : ks_2518
 2. พ.ต.ท.หญิงลักษณา ศิริกูล
  Line ID : lucksana.s
 3. พว. ภารดี รัตนเจษฎา
  Line ID : pr_1669
 4. พว. อภิญญาฆ์ ก๋าจารี
  Line ID : PETPINYA

#CSR #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล