เตรียมพบกับ รายการ “สถานีพยาบาล - EP.3 ล้างจมูก...รู้วิธีทำง่าย...ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”

 

เตรียมพบกับ รายการ “สถานีพยาบาล - EP.3 ล้างจมูก...รู้วิธีทำง่าย...ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”

มาแล้ววว..กับรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.3 “ล้างจมูก...รู้วิธีทำง่าย...ทั้งเด็กและผู้ใหญ่”

วิทยากรโดย คณาจารย์ จากสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
  2. อาจารย์ ดร.ปิยวดี ทองยศ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี โชคประจักษ์ชัด อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ช่วงเคล็ด (ไม่) ลับ เรื่อง ไข้เลือดออก การดูแลและการป้องกัน

ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30-13.00 น.

#RSON..Facebook..Live สด..!! 

รายการพิเศษ...เพื่อให้ทุกท่านสามารถ ร่วมถาม-ตอบ Q&A กันได้สด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ 

มาร่วม พูดคุย ให้ความรู้ และตอบปัญหาสุขภาพ
พร้อมทั้งคำแนะนำการดูแลตนเอง...ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ 

พบกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  
แล้วมาพบกันนะคะทุกคน

สามารถรับชมได้ที่ Facebook Live : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi

#รายการสด #Facebook #Live #EP3 #FB/LIVEรายการใหม่ล่าสุด

#สถานีพยาบาล #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture