เตรียมพบกับ รายการ “สถานีพยาบาล - EP.2 ให้อาหาร…ทางสายยาง…ง่ายนิดเดียว”

 

เตรียมพบกับ รายการ “สถานีพยาบาล - EP.2 ให้อาหาร…ทางสายยาง…ง่ายนิดเดียว”

วิทยากรโดย คณาจารย์ จากสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
  2. อาจารย์ นงนภัส ชาลีวงษ์ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ช่วงเคล็ด (ไม่) ลับ พบกับ การดูแลและป้องกันโรคฮีทสโตรก

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30-13.00 น.

#RSON Facebook Live สด!! รายการใหม่ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ ร่วมถาม-ตอบ Q&A กันได้สด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

มาร่วม พูดคุย ให้ความรู้ และตอบปัญหาสุขภาพ
พร้อมทั้งคำแนะนำการดูแลตนเอง ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

พบกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง แล้วมาพบกันนะคะทุกคน

สามารถรับชมได้ที่ Facebook Live : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi

#รายการสด #Facebook #Live #EP2

#สถานีพยาบาล #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture