ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง

 

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ดังนี้

  1. นางสาวกานต์พิชชา เมฆสุรินทร์ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1
  2. นางสาวอนุตตรีย์ เขตจัตุรัส นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2
  3. นายณัฐการณ์ ลำชัยภูมิ นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

#RamaNurse #RamathibodiSchoolofNursing
#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต