รายการ “สถานีพยาบาล” รายการพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ ร่วมถาม-ตอบ Q&A กันได้สด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

 

เตรียมพบกับ #RSON Facebook Live สด...!!

รายการใหม่ของ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ “สถานีพยาบาล” รายการพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ ร่วมถาม-ตอบ Q&A กันได้สด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

มาร่วม พูดคุย ให้ความรู้ และตอบปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งคำแนะนำการดูแลตนเอง ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

พบกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

มาพบกับรายการสดครั้งแรก...ใน เร็ว ๆ นี้

สามารถรับชม...ได้ที่ Facebook Live : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi

#รายการสด #Facebook #Live

#สถานีพยาบาล #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture