ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย - โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา (online) เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Ruptured Aneurysm with Subarachnoid Hemorrhage (ครั้งที่ 5)

 

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนา (online) เรื่อง การดูแลผู้ป่วย Ruptured Aneurysm with Subarachnoid Hemorrhage (ครั้งที่ 5)
โดย APN. กรกฎ  สุวรรณอัคระเดชา (วิทยากรหลัก)

CNEU 1 หน่วยคะแนน  จำนวนจำกัด 300 ท่าน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-13.10 น.
Online ผ่าน Zoom Meeting

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์การเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://forms.gle/1KiLnLXntStcJJbZ6

ปิดลงทะเบียนรับสมัคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2567
หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ทีมงานจะส่งเมลล์ยืนยัน
พร้อม Link เข้าร่วมประชุม ก่อนล่วงหน้า 3-5 วัน

ท่านที่สมัครแต่ไม่เข้าร่วมประชุม จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-0638

Facebook Fanpage: APN ชวนคุย

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #สู่ความยั่งยืนของสากล

#NursesoftheFuture