ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “สถานีพยาบาล”

 

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “สถานีพยาบาล”

RSON Facebook Live สด !!
รายการใหม่ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รายการพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ ร่วมถาม-ตอบ Q&A กันได้สด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
มาร่วม พูดคุย ให้ความรู้ และตอบปัญหาสุขภาพ
พร้อมทั้งคำแนะนำการดูแลตนเองที่ใคร ๆ ก็ทำได้

พบกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
แล้วมาพบกันนะคะทุกคน

สามารถรับชมได้ที่ Facebook Live : Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi

#รายการสด #Facebook #Live

#สถานีพยาบาล #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture