วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567

 

วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากร ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอน้อมรำลึกถึง “สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2512 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พวกเราพยาบาลรามาธิบดี...จะขอบ่มเพาะจิตวิญญาณ สร้างสรรค์การพยาบาลเพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อสนองปณิธานของพระราชบิดาให้ถึงที่สุด พวกเราจะทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความกรุณา เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ทั้งทางกายและจิตใจให้กับผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทร

#MUBlueNight#MUAlumni​ #WeMahidol #OneMahidol

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture