ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

            อาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้ผลิตผลงานวิจัย นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมโดยบทความผลงานวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่ได้รับการยอมรับในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนดและในฐานข้อมูล Thai Citation Index (TCI)

 

 • 2558 (2015)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   Full Text

   1 Piyawan Pokpalagon
   Somchit Hanucharurnkul
   Validity and Reliability of Thai Version of the Missoula-Vitas Quality-of-Life Index Pacific Rim International Journal of Nursing research 2015;19(1): 58-68
   -
   2 Suchira Chaiviboontham Factors predicting the effectiveness of palliative care in patients with advanced cancer Palliative and supportive care -Cambridge Journals Online Doi: http://dx.doi.org/10.1017/s1478951515000760 (about Doi)
   -
   -
   3 Intira Roobsawang
   Suparb Aree-Ue
   Knee Osteoarthritis in Adult and Older Thais Living in Rural and Urban Areas: A Comparative Study Pacific Rim International Journal of Nursing research 2015;19(3): 187-201
   -
   4 Yuwadee Saraboon
   Suparb Aree-Ue
   Suchinda Jarupat Maruo
   The effect of multifactorial intervention programs on health behavior and symptom control among community-dwelling overweight older adults with knee osteoarthritis Orthopaedic Nursing 2015; 34(5): Doi: 10.1097/NOR.000000000000180
   -
   -
   5 Sirirat Leelacharas
   Petcharat Kerdonfag
   Jiraponrn Chontichachalalauk
   Wanna Sanongdej
   Illness perceptions, lifestyle bebaviors, social support, and cardiovascular risks in people with hypertension in urban and rural areas of Thailand Pacific Rim International Journal of Nursing research 2015;19(3): 245-256
   -
   6 Maruo S. Comparing the effectiveness of health program in Thailand and Japan. Nursing and Care 2015; 4(5): 298-303
   -
   -
   7 Partiprajak S.
   Thongpo P.
   Retention of basic life support knowledge, self-efficacy and chest compression performance in Thai undergraduate nursing students Nurse Education in Practice (Accepted 24/08/58)
   -
   -
   8 Lapatrada Numkham
   Noppawan Piaseu
   Orasa Panpakdee
   Susanna L.Cunningham
   Natkamol Chansatitporn
   Predictors of albuminuria and uncontrolled blood pressure in people with hypertension in the community Pacific Rim International Journal of Nursing research 2015;19(2): 135-149
   -
   9 Wiwattanacheewin k.
   Sindhu S,
   Teitelman A,
   Maneesriwonggul W,
   Viwatwongkasem C.
   Predictors of intention to use HIV testing service among sexually experienced youth in Thailand AIDS Education and Prevention 2015; 27(2): 139-152
   -
   -
   10 Chomphoonut Srirat
   Somchit Hanucharurnkul
   Suparb Aree-Ue
   Tiraporn Junda
   Similarity and stability of symptom cluster in severity and distress among persons with chronic obstructive pulmonary disease Pacific Rim International Journal of Nursing research 2015;19(2): 89-106
   -
   11 Tokimasa S.
   Wakimoto K.
   Dakeshita T.
   Terasawa S.
   Tabuchi H.
   Okuhara M.
   Murata Y.
   Nakade M.
   Maruo SJ.
   Terasawa K.
   Comparison of the effects of two types of stretching warm ups for rehabilitation BAOJ Medical and Nursing 2015; 1(1): 1-5
   -
   -
   12 Chaiviboontham S,
   Phinitkhajorndech N,
   Hanucharurnkul S,
   Noipiang T.
   Psychometric properties of the Thai Spiritual Well-Being Scale. Palliative and Supportive Care 2015; 24: 1-9
   -
   -
   13 Toshiaki Watanabe
   Koji Terasawa
   Keisuke Nakade
   Yuki Murata
   Saiki Terasawa
   Kenich Nemoto
   Toshie Kobayashi
   Koki Nakajima
   Yong Zhang
   Suchinda Jarupat Maruo
   Fumihito Sasamori
   Naoko Hirota
   Masao Okuhara.
      
   -
   -
 • 2557 (2014)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   1 Phuphaibul R1,
   Kongsaktrakul C,
   Phusamon S,
   Peasue N,
   Mosuwan L,
   Choprapawon C.
   Socioeconomic determinants of infant growth: The Perspective Cohort Study of Thai Children. Jpn J Nurs Sci. 2014 Jan;11(1):16-22. doi: 10.1111/j.1742-7924.2012.00225.x. Epub 2012 Aug 30.
   2 Aekplakorn W1,
   Inthawong R2,
   Kessomboon P3,
   Sangthong R4,
   Chariyalertsak S5,
   Putwatana P6,
   Taneepanichskul S7.
   Prevalence and trends of obesity and association with socioeconomic status in Thai adults: National Health Examination Surveys, 1991-2009. J Obes. 2014;2014:410259. doi: 10.1155/2014/410259. Epub 2014 Mar 17.
   3 Aekplakorn W1,
   Taneepanichskul S2,
   Kessomboon P3,
   Chongsuvivatwong V4,
   Putwatana P5,
   Sritara P6,
   Sangwatanaroj S7,
   Chariyalertsak S8.
   Prevalence of Dyslipidemia and Management in the Thai Population, National Health Examination Survey IV, 2009. J Lipids. 2014;2014:249584. doi: 10.1155/2014/249584. Epub 2014 Mar 30.
   4 Soontaree Jianvitayakij,
   Orasa Panpakdee,
   Porntip Malathum,
   Sonia A. Duffy,
   Chukiat Viwatwongkasem
   Factors Influencing Smoking Cessation Behavior among Thai Male Smokers with Hypertension Pacific Rim Int J Nurs Res 2014; 18(2) 100-110
   5 Aporacha Lumdubwong,
   Yupapin Sirapo-ngam,
   Manee Arpananthikul,
   Chukiat Viwatwongkasem,
   Nancy S. Redeker
   A Comparative study of Friendship Therapy Groups for Thais with Colorectal Cancer and Colostomies Pacific Rim Int J Nurs Res 2014 ; 18(2) 138-151
   6 Wichaidit W1,
   Sangthong R,
   Chongsuvivatwong V,
   McNeil E,
   Chariyalertsak S,
   Kessomboon P,
   Taneepanichskul S,
   Putwatana P,
   Aekplakorn W.
   Religious affiliation and disparities in risk of non-communicable diseases and health behaviours: findings from the fourth Thai National Health Examination Survey. Glob Public Health. 2014;9(4):426-35. doi: 10.1080/17441692.2014.894549. Epub 2014 Apr 1.
   7 Chaiviboontham S Factors predicting the effectiveness of palliative care in patients with advanced cancer Palliative and Supportive Care, page 1 of 7, 2014., 2014 1478-9515/14 $20.00 doi:10.1017/S1478951514000856 (Scopus)
   8 Chomphoonut Srirat,
   Somchit Hanucharurnkul,
   Suparb Aree-Ue,
   Chukiat Viwatwongkasem,
   Tiraporn Junda
   Symptom Distress, Cluster, and Management in Thais with COPD Pacific Rim Int J Nurs Res 2014; 18(3) 244-262
   9 Sudarat Pianchob,
   Sopin Sangon,
   Yajai Sitthimongkol,
   Reg Arthur Williams,
   Pisamai Orathai
   A Causal Model of Psychological Distress of Thai Family Caregivers of People with Major Depressive Disorder Pacific Rim Int J Nurs Res 2014; 18(3) 173-186
   10 Srithanaviboonchai K,
   Moongtui W,
   Panpanich R,
   Suwanteerangkul J,
   Chariyalertsak S,
   Sangthong R,
   Kessomboon P,
   Putwatana P,
   Nontarak J,
   Aekplakorn W.
   Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: data from the Fourth National Health Examination Survey. J Med Assoc Thai. 2014 Feb;97(2):225-31.
 • 2556 (2013)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   1 Kummabutr J.
   Phuphaibul R.
   Suwonnaroop N.
   The effect of a parent training program, in conjunction with a life skills training program for school-age children, on children’s life skills and parents’ child-rearing skills and perceptions of support for child life skills development Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(1): 3-27
   2 Mekwiwatanawong C.
   Hanucharurnkul S.
   Piaseu N.
   Nityasuddhi D.
   Comparison of outcomes of patients with diabetes receiving care by way of three primary care practice models Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(1): 39-55
   3 Aree-Ue S.
   Petlamul M.
   Osteoporosis knowledge, Health beliefs, and preventive behavior: a comparison between younger and older women living in a rural area Health Care for Women International 2013; DOI:10.1080/07399332.2012.736565
   4 Duangbubpha S.
   Hanucharurnkul S.
   Pookboonmee R.
   Orathai P.

   Kiatboonsri C.
   Chronic Care Model Implementation and Outcomes among Patients with COPD in Care Teams with and without Advanced Practice Nurses Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(2): 102-116
   5 Piaseu N.
   Kasemsuk W.
   Jarupat Mauo S.
   Hanucharurnkul S.
   Structure, Process, and Outcomes of Healthcare Service provision, at Two Primary Care Settings, by and Advanced Community Nurse practitioner and a General Nurse practitioner Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(2): 117-130
   6 Ngodngamthaweesuk M.
   Attanwanich S.
   Kijjanon N.
   Video-assisted Thoracic surgery Lobectomy for Lung Cancer in Ramathibodi Hospital Journal of the medical Association of Thailand 2013; 96(7): 819-823
   7 Lundberg PC.
   Thrakul S.
   Religion and Self-management of Thai Buddhist and Muslim Women with Type 2 Diabetes Journal of Clinical Nursing 2013; 22(13-14): 1907-1916
   8 Nyi Nyi Htay
   Maneesriwongul W.
   Phuphaibul R.
   Orathai P.
   A Causal Model of Condom Use among People Living with HIV/AIDS in Myanmar Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(3): 234-248
   9 Chareonsuk J.
   Phuphaibul R.
   Sinsuksai N.
   Viwatwongkasem C.
   Villarruel A M.
   Development of the causal model of young Thai female adolescents’ sexual abstinence intention Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(4): 329-341
   10 Meecharoen W.
   Sirapo-ngam Y.
   Monkong S.
   Orathai P.

   Northouse L. L.
   Factors influencing quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer: A causal model Pacific Rim International Journal of Nursing research 2013; 17(4): 304-316
   11 Meecharoen W.
   Northouse L.
   Sirapo-ngam Y.
   Monkong S.
   Family caregivers for cancer patients in Thailand: An integrative review SAGE Open 2013; 3(3): 1-10
   12 Komindr S.
   Tangsermwong T.
   Janepanish P.
   Simplified malnutrition tool for Thai patients Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2003; 22(4): 516-521.
   13 Limsatchapanich S.
   Sillabutra J.
   Ounprasertpong
   Nicharojana L.
   Factors related to the use of complementary and alternative medicine among people living with HIV/AIDS in Bangkok, Thailand Health Science Journal 2013; 7(4): 436-446
   14 Attanawanich S.
   Ngodgnamthaweesuk M.
   Kitjanon N.
   Sitthisombat C.
   Pulmonary cusp augmentation in repair of tetralogy of fallot Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2013;21(1): 9-13
 • 2555 (2012)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   1 Phuphaibul R.
   Kongsaktrakul C. Phumonsakul S.
   Piaseu N.
   Mosuwan L.
   Choprapawon C.
   Socioeconomic determinants of infant growth: The perspective cohort study of Thai children Japan Journal of Nursing Science 2012; doi:10111/j.1742-7924.00025.x, 1-9. (แหล่งทุน สกว. กระทรวงสาธารณสุข และ Dumex International)

   2 Phuphaibil R.
   Wittayasooporn J.

   Choprapawon C.
   Consistency analysis of parenting styles in Thailand during children’s first year Nursing and Health Sciences; 2012; 14 (3): 405-11
   3 Leelacharas S.
   Rujiwatthanakorn D.
   Thai women’s perceptions of the causes of hypertension based on age and educational level Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(1): 3-12
   4 Maneesriwongkul W.
   Prajanket O.
   Saengcharnchai P.
   Effects of motivational interviewing or an educational video on knowledge about HIV/AIDS, health beliefs and antiretroviral medication adherence Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(1): 124-137
   5 Pukpobsuk N.
   Panpakdee O.
   Maneesriwongkul W.
   Development and psychometric properties of the Thai health-related quality of life instrument for dialysis patients Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(2): 154-168
   6 Pokpalagon P.
   Hanucharurnkul S.
   McCorkle R.
   Tongprateep T.
   Patoomwan A.
   Viwatwongkasem C.
   Comparison of care strategies and quality of life of advanced cancer patients from four different palliative care settings Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(4): 326-342
   7 Jeangsawang N.
   Malathum P.
   Panpakdee O.

   Brooten D.
   Nityasuddhi D.
   Comparison of outcomes of discharge planning and post-discharge follow-up care, provided by advanced practice, expert-by-experience, and novice nurses, to hospitalized elders with chronic healthcare conditions Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(4): 343-360
   8 Kaesornsamut P.
   Sitthimongkol Y.
   Williams R.A.
   Sangon S.
   Rohitsuk W.
   Vorapongsathorn T.
   Effectiveness of the BAND intervention program on Thai adolescents’ sense of belonging, negative thinking and depressive symptoms Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(1): 29-47
   9 Charoenpaitoon S.
   Jirapongsuwan A.
   Sangon S.
   Sativipawee P.
   Kalampakorn S.
   Factors associated with depression among Thai female workers in the electronics industry Journal Medical Association Thailand 2012; 95(6): s141-s146
   10 Xuto P
   Sinsuksai N.
   Piaseu N.
   Nityasuddhi D.
   Phupong V.
   A causal model of postpartum weight retention among Thais. Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(1): 48-63.
   11 Pumpuang W.
   Phuphaibul R.
   Orathai P.

   Putdivarnichapong W.
   Effectiveness of a collaborative home-school behavior management program for parents and teachers of children with attention deficit hyperactivity disorder Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(2): 138-153
   12 Kiertiburanakul S.,
   Suebsing S.,
   Kehachindawat P.,
   Apivanich S.,
   Somsakul S.,
   Sathapatayavong S.
   Malathum K.
   Five-year prospective study of tuberculin skin testing among new healthcare personnel at a university hospital in Thailand Journal of Hospital Infection 2012; 80: 173-175
   13 Kittipimpanon K.
   Amnatsatsue K.
   Kerdmongkol P.
   Jarupat Maruo S.
   Nityasuddhi D.
   Development and evaluation of a community-based fall prevention program for elderly Thais Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(3): 222-235
   14 Chaiyaratana C.
   Patoomwan A.
   Chintanadilok N.
   Knafl K.
   Adolescent cancer survivors’ and their mothers’ perceptions of vulnerabilities, health status, treatment effects, and roles and health-related behaviors Pacific Rim International Journal of Nursing research 2012; 16(4): 257-276
   15 Aekplakorn W.
   Sangthong R.
   Kessomboon P.
   Putwatana P.
   Inthawong R.
   Taneepanichkul S.
   Sritara P.
   Sangwatanaroj S.
   Chariyalertsak S.
   Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai national health examination survey III-IV Journal of Hypertension 2012; 30(9): 1734-1742
   16 Lundberg P.C
   Thrakul S.
   people with diabetes practice self-management? 2012; 68(3): 550-558
   17 Deesamer S.
   Terathongkum S.
   Piaseu N.
   Wilailak S, MD.
   Feasibility of Musical Prayer to Enhance the Quality of Sleep in Persons with Ovarian Cancer Rama Med J 2012:35:31-41
 • 2554 (2011)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   1 Jannepanish P.
   Dancy BL.
   Park C.
   Consistent condom use among Thai heterosexual adult males in Bangkok, Thailand AIDS Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV, 2011; 23(4): 460-466.
   2 Phuphaibul R.
   Nuntawan C.
   Loveland-Cherry CJ.
   Predicting alcohol drinking intention and behavior of Thai adolescents Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(1) 28-38
   3 Arpanantikul M. Middle-aged urban Thai women's management of stress and anger Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(4): 323-333
   4 Chaiviboontham S.
   Viwatwongkasem C.
   Hanucharurnkul S.
   McCorkle R.
   Symptom clusters in Thais with advanced cancer Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(4): 265-277
   5 Thananowan N.
   Leelacharas S.
   Factors and psychosocial profiles of intimate partner violence among pregnant women Journal of Nursing Science 2011; 29(1): 37-44
   6 Lundberg PC.
   Thrakul S.
   Diabetes type 2 self-management among Thai muslin women Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness 2011; 3(1): 52-60
   7 Cheewaruangroj W.
   Tungkeeratichai J.
   Bhongmakapat T.
   Lertsukprasert K.
   Thawin C.
   Tiravanitchakul R.
   Dara R.
   Orathai P.
   Audiological outcomes of cochlear implantation in Ramathibodi hospital Journal of The Medical Association of Thailand 2011; 94(10) (กำลังตีพิมพ์)
   8 Phuphaibul R.
   Wittayasooporn J.
   Chooprapawan C.
   Consistency analysis of parenting styles during the first year of life Nursing and Health Science 2011; (อยู่ระหว่าง Review)
   9 Kraithaworn P.
   Sirapo-ngam Y.
   Piaseu N.
   Nityasuddhi D.
   Gretebeck KA.
   Factors predicting physical activity among older Thais living in Low socioeconomic urban communities Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(1) 39-56
   10 Sakunhongsophon S.
   Sirapo-ngam Y.
   Tripp-reimer T.
   Junda T.
   Stroke caregiving networks in Bangkok: Patterns of social exchange behavior Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(2): 152-16
   11 Gerdprasert S.
   Pruksacheva T.
   Panijpan B.
   Ruenwongsa P.
   An interactive web-based learning unit to facilitate and improve intrapartum nursing care of nursing students Nurse Education Today 2011; 31(5): 531-5
   12 Rungruangsiripan M.
   Sitthimongkol Y.
   Maneesriwongul W.
   Talley S.
   Vorapongsathorn T.
   Mediating role of Illness representation among social support, therapeutic alliance, experience of medication side effects, and medication adherence in persons with schizophrenia Archives of Psychiatric Nursing 2011; 25(4): 269-283
   13 Phatiprajak S.
   Hanucharurnkul S.
   Piaseu N.
   Nityasuddhi D.
   Outcomes of an advanced practice nurse-led type-2 diabetes support group Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(4): 288-304
   14 Rujiwatthanakorn D.
   Panpakdee O.
   Malathum P.
   Tanomsup S.
   Effectiveness of a self-management program for Thais with essential hypertension Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(2): 97-110
   15 Oearsakul B.
   Sirapo-ngam Y.
   Strumpf NE.
   Malathum P.
   Physical restraint use among hospitalized elderly Thais Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(2): 125-136
   16 Puasiri S.
   Sitthimongkol Y.
   Tilokskulchai F.
   Sangon S.
   Nityasuddhi D.
   Adaptation of Thai families with mentally ill young people Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(2): 137-151
   17 Piyakhachornrot N.
   Aree-Ue S.
   Putwatana P.
   Kawinwonggowit V.
   Impact of an integrated health education and exercise program in middle-aged Thai adults with osteoarthritis of the knee Orthopaedic Nursing 2011; 30(2): 134-142
   18 Chivanon N.
   Wacharasin C.
   Homchampa P.
   Phuphaibul R.
   Parent/Grandparent-Child Interactions And Their Influence On Child Development Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2011; 15(4) 305-322
   19 Aekplakorn W.
   Kessomboon P.
   Sangthong R.
   Chariyalertsak S.
   Putwatana P.
   Inthawong R.
   Nitiyanant W.
   Taneepanichskul S.
   Urban and rural variation in clustering of metabolic syndrome components in the Thai population: results from the fourth national health examination survey 2009 BMC Public Health 2011; 10(11): 854-860
   20 Aekplalorn W.
   Chariyalertsak S.
   Kessomboon P.
   Sangthong R.
   Inthavwong R.
   Putwatana P.
   Taneepanichskul S.
   Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults the Thai national health examination survey IV, 2009 Diabetes Care 2011; 34(9): 1980-1985
   21 Monmai P.
   Aree-Ue S.
   Putwatana P.

   Kawinwonggowit V.
   The effects of a constipation prevention program on incidence and severity of constipation in hospitalized elderly undergoing hip. Surgery Journal of Nursing Science 2011; 29(4): 10-17.
   22 Kiertiburanakul S.
   Malathum K.
   Watcharananan S.
   Bunupuradah P.
   Piebpien P.
   Rujiraviroj U.
   Likitsinsipon W.
   Apivanich S.
   Kehachindawat P.
   Burakitcharoen R.
   Leelaudomlipi S.
   Wananukul W.
   High coverage and safety of influenza A (HINI) 2009 monovalent vaccination among health care personnel in Thailand American Journal of Infection Control 2011; 39: 525-8
 • 2553 (2010)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   1 Phuphaibul R.
   Wittayasooporn J.
   Chorapawon C.
   The effects of parental arrangement marriage and consanguineous marriage on marital satisfaction Asia Pacific Nursing & Health Care Journal 2010; 1,1:29-40
   2 Arpanantikul M.
   Luecha Y.
   Problem-based learning: undergraduate Thai nursing students’ perceptions Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(3): 262-276
   3 Arpanantikul M. Disclosing Thai middle-aged women’s voices about unfaithful husband Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(4): 346-359
   4 Lundberg PC.
   Kerdonfag P.
   Spiritual care provided by Thai nurses in intensive care units Journal of Clinical Nursing 2010; 19(7-8): 1121-1128
   5 Chuansumrit A.
   Plueksacheeva T.
   Hanpinitsak S.
   Sangwarn S.
   Chatvutinun S.
   Suthutvoravut U.
   Herabutya Y.
   Shearer MJ.
   Prevalence of subclinical vitamin k deficiency in Thai newborns: relationship to maternal phylloquinone intakes and delivery risk Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 2010; 95(2): 104-8
   6 Fukahori H.
   Bab Y.
   Hioki F.
   Monkong S.
   Intarasombat P.
   Malathum P.
   Health care services for Japanese elderly long-staying in Thailand from the perspective of the patient and healthcare providers: a survey study Archives of Gerontology and Geriatrics 2010; 23(27): 1-6
   7 Kiertburanakul S.
   Apivanich S.
   Muntajit T.
   Sukkra S.
   Sirinavin S.
   Leelaudomlipi S.
   et al.
   H1N1 2009 influenza among healthcare workers in a tertiary care hospital in Thailand Journal Hospital Infection 2010; 74(3): 300-2
   8 Kiertburanakul S.
   Apivanich S.
   Muntajit T.
   Somsakul S.
   Malathum K.
   Epidemiology and risk factors of catheter- associated bloodstream infections among intensive care unit patients: an experience from a tertiary care hospital in Thailand Journal Hospital Infection 2010; 76(4): 369-71
   9 Piaseu N.
   Komindr S.
   Belza B.
   Understanding food insecurity among Thai older women in an urban community Health Care for Women International 2010; 31(12): 1110-27
   10 Khuwatsamrit K.
   Putwatana P.
   Ungrattanachai P.
   Quality of life of acute ST-elevation myocardial infarction patients who underwent primary percutaneous coronary intervention The Hong Kong Nursing Journal 2010; 44(2): 10-7
   11 Sumdaengrit B.
   Hanucharurnkul S.
   Dodd MJ.
   Wilailak S.
   Vorapongsathorn T.
   Pongthavornkamol K
   Symptom experience and self-care among Thai women with cervical cancer Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(3): 203-218
   12 Get-Kong S.
   Hanucharurnkul S.
   McCorkle R.
   Viwatwongkasem C.
   Junda T.
   Ittichaikulthol W.
   Symptom experience, palliative care and spiritual well-being among Thais with advanced cancer Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(3): 219-234
   13 Gerdprasert S.
   Pruksacheva T.
   Panijpan B.
   Ruenwongsa P.
   Development of a web-based learning medium on mechanism of labour for nursing students Nurse Education Today 2010; 30(5): 464-9
   14 Pattayakorn P.
   Hanucharurnkul S.
   Goeppinger J.
   Vorapongsathorn T.
   Malathum P.
   Chotanaphuti T.
   Factors influencing life satisfaction among older Thai women with knee osteoarthritis Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(1): 3-6
   15 Jewpattanakul Y.
   Phuphaibul R.
   Loveland-Cherry CJ.
   Nityasuddhi D.
   Suwonnaroop N.
   Factors influencing well-being among families with adolescents living in and around Bangkok, Thailand Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(3): 235-248
   16 Payakkaraung S.
   Wittayasooporn J.
   Thampanichawat W.
   Suraseraniwonge S.
   Nurses’ management of Thai children’s postoperative pain: a holistic case study Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2010; 14(4): 330-345
 • 2552 (2009)
  • No.

   Authors

   Title

   Published

   Abstract

   1 Prathanee B.
   Purdy SC.
   Thinkhamrop B.
   Chimay B.
   Ruangdaraganon N.
   Mo-suwan L.
   Phuphaibul R.
   Early language delay and predictive factors in children aged 2 years Journal of the Medical Association of Thailand 2009; 92(7): 930-938.
   2 Putwatana P.
   Sanmanowong P.
   Oonprasertpong L.
   Pitiporn S.
   Narkwong L.
   Relief of radiation – induced oral mucositis in head and neck cancer Cancer Nursing 2009; 32(1): 82-87.
   3 Buadong D.
   Jinsart W.
   Fumatagawa I.
   Karita K.
   Yono E.
   Association between PM10 and O3 and hospital visits for cardiovascular diseases in Bangkok, Thailand. Journal of Epidemiology 2009; 19(4): 182-8
   4 Butsripoom B.
   Hanucharurnkul S.
   Arpanantikul M.
   Choktanasiri W.
   Vorapongsathorn V.
   Sinsuksai N.
   Premenstrual syndrome among Thai nurses: prevalence, impact and self-management strategies Thai Journal Nursing Research 2009; 13(4): 285-301
   5 Detprapon M.
   Sirapo-ngam Y.
   Mishel MH.
   Sitthimongkol Y.
   Vorapongsathorn T.
   Testing of uncertainty in illness theory to predict quality of life among Thais with head and neck cancer Thai Journal Nursing Research 2009; 13(1): 1-15
   6 Kaveevivitchai C.
   Chuengkriankrai B.
   Luecha Y.
   Thanooruk R.
   Panijpan B.
   Ruenwongsa P.
   Enhancing nursing students’ skills in vital signs assessment by using multimedia computer-assisted learning with integrated content of anatomy and physiology. Nurse Education Today 2009; (29): 65-72
   7 Rerkluenrit J.
   Panpakdee O.
   Malathum P.
   Sandelowski M.
   Tanomsup S.
   Self - care among Thai people with heart failure Thai Journal Nursing Research 2009; 13(1): 43-54
   8 Sriprasong S.
   Hanucharurnkul S.
   Panpukdee O.
   Krittayaphong R.
   Pongthavornkamol K.
   Vorapongsathorn T.
   Functional status model: an empirical test among discharged acute myocardial infarction patients Thai Journal Nursing Research 2009; 13(4): 268-284
   9 Teerarungsikul N.
   Phuphaibul R.
   Loveland-cherry CJ.
   Pookboonmee R.
   Kijboonchoo K.
   Nityasuddhi D.
   Effectiveness of a physical activity promotion program on perceived self-efficacy, physical activity and physical fitness among Thai adolescent girls Thai Journal Nursing Research 2009; 13(2): 81-94
   10 Visuthipanich V.
   Sirapo-ngam Y.
   Malathum P.
   Kijboonchoo K.
   Vorapongsathorn T.
   Winters-Stone KM.
   Physical activity questionnaire development and testing among elderly community–dwelling Thais . Thai Journal Nursing Research 2009; 13(4): 249-267
   11 Vongsirimas N.
   Sitthimongkol Y.
   Beeber LS.
   Wiratchai N.
   Sangon S.
   Relationship among maternal depressive symptoms, gender differences and depressive symptoms in Thai adolescents Thai Journal Nursing Research 2009; 13(3): 181-198