ฝ่ายการพัสดุ  ประชุม “Purchasing Lead-Time Improvement” ติดตามและสรุปการทำงานด้านการพัฒนาปรับปร...

 

ฝ่ายการพัสดุ  ร่วมกับ ภาควิชา / หน่วยงาน จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดหาพัสดุ ด้วยเงินงบประมาณแผ่น...

 

ฝ่ายการพัสดุ จัดโครงการประกวดแบบอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบอาคารหลัง...

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages