งานบริหารพัสดุ : ข่าวประชาสัมพันธ์
PRODUCT: NEWS  

You are here

 

ในวันที่  16-17 สิงหาคม 2565  รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคลัง...

 

หน่วยงานสามารถติดต่อขอรับ "ขาแขวน"  Alcohol handgel (รหัสเบิก : 10003569) ได้แล้วที่...

 

เชิญร่วมทำแบบประเมินคุณภาพวัสดุ  ประจำปี 2565 ผ่าน QR Codeเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุง พัฒน...

 

คลังพัสดุทั่วไป  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ฝ่ายโภชนาการ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหารคลังพัสดุ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน...

 

ฝ่ายการพัสดุ ผ่านการต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 และร่วมช่วยคลังพัสดุ CNMI ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 

การอนุมัติ และ การสร้างใบเบิกวัสดุโปรแกรม ...

 

"คลังพัสดุ" ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก  ปรับเปลี่ยนหีบห่อส่งวัสดุให้หน่วยงานด้วย "กล่อง...

 

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ ลุยหนุนใช้กระดาษ Reuse แต่เตือนอย่าใช้สำเนาของผู้ป่วย 

 

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ  เชิญทุกหน่วยงาน  เปิดแคตตาล็อกก่อนเบิกวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อการ...

Pages