ฝ่ายโภชนาการ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหารคลังพัสดุ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน...

 

ฝ่ายการพัสดุ ผ่านการต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 และร่วมช่วยคลังพัสดุ CNMI ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 

การอนุมัติ และ การสร้างใบเบิกวัสดุโปรแกรม ...

 

"คลังพัสดุ" ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก  ปรับเปลี่ยนหีบห่อส่งวัสดุให้หน่วยงานด้วย "กล่อง...

 

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ ลุยหนุนใช้กระดาษ Reuse แต่เตือนอย่าใช้สำเนาของผู้ป่วย 

 

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ  เชิญทุกหน่วยงาน  เปิดแคตตาล็อกก่อนเบิกวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อการ...

Pages