ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประ...

กิจกรรม Young Doctor Explorer Camp ครั้งที่ 2 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561 ณ.สำนักงานเขตสาทร

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“Show me your story” กิจกรรมแสดงสแตนด์เชียร์ โดยน้องทับทิม นศ.นฉพ.นัจกร  ใจมั่น”

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการร...

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การนำเสนองานวิจัยแบบ oral presentation ในงานประชุม PAIC 2018 ที่เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 20-22 กันยายน 2561 ณ เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

RAMAMEDIC Simulation Training ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแสดงผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 1

15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 10th Annual Nova Scotia EMS Research Day

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนองาน...

Pages