อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 08.40 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

...
 
RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2024):PIONEERING AND SHAPING THE FUTURE

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 Onsite ณ ห้องประชุม Mayfair A - B ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์...

 
เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective EMS Experience for ER Resident 2566

เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

 
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
Emergency Point-of-Care Ultrasound (POCUS)  Workshop for Enhanced Resuscitation 2024 1st and 2nd  Ramathibodi Emergency Medicine Resident 20 February 2024

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร...

 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Board Room ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูน...

 
รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ (B601) ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

...