ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 4

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 30 เมษายน...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 3

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 2

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพ...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 6 ครั้งที่ 1

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 15 มกราคม...

โครงการก้าวย่างอย่างมีสติปีที่ 5 ครั้งที่ 10

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 18 ธันวาค...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร่...

The 9th Emergency Medicine Tournament

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาคารศูนย์อุบั...

สาวน้อยจิตอาสา “นางฟ้าข้างถนน” โดยมุกเกอร์ นศ.นฉพ.กมลชนก  สินธุมงคลชัย

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

พิธีทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิ...

Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
Simulation  War RAMAMEDIC ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
พิธีไหว้ครูภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิ...

Pages