ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร TCAS 2566 รอบที่ 1/2 Portfolio

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)

และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)–วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

• ระบบ TCAS รอบ 1  Portfolio  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 - 23 ธ.ค.2565

• สมัครออนไลน์เกณฑ์การรับสมัคร

สอบสัมภาษณ์  วันที่ 21 - 22 มกราคม 2566  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)

     - รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

สอบสัมภาษณ์  21 มกราคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)–วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

     - รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

• โดยผู้สมัครต้องยืนยันการเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางลิงค์  https://forms.gle/LdStN4CWZfVWRDb86

  ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 18.00น. ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านและปฏิบัติตามกำหนดการและข้อกำหนดต่างๆในการสอบ

• สอบสัมภาษณ์ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์) 

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์)–วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ครอบครัวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic